בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל-פקודי
ויקרא
שמיני
תזריע-מצורע
אחרי מות-קדושים
אמור
בהר סיני
בהר-בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
מטות-מסעי
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
קדושים
יום העצמאות ה 60
אמור
בהר סיני
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
מטות
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל-פקודי
ויקרא
שמיני
תזריע-מצורע
אחרי מות-קדושים
אמור
בהר-בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
מטות-מסעי
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל-פקודי
ויקרא
שמיני
תזריע-מצורע
אחרי מות-קדושים
אמור
בהר-בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
מטות-מסעי
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
קדושים
אמור
בהר סיני
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
ויקהל-פקודי
ויקרא
תזריע-מצורע
אחרי מות-קדושים
אמור
בהר סיני
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
כי תצא
כי תבוא
ניצבים
וילך
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל-פקודי
ויקרא
שמיני
תזריע-מצורע
אחרי מות-קדושים
אמור
בהר-בחוקותי
במדבר
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
בלק
פינחס
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
קדושים
אמור
בהר סיני
בחוקותי
במדבר
נשא
שלח
קורח
חוקת
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
ויקהל-פקודי
ויקרא
צו
תזריע-מצורע
אמור
בהר סיני
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קורח
חוקת
נח
תולדות
ויצא
ויגש
ויחי
שמות
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
פקודי
תזריע
אמור
נשא
ניצבים
בראשית
חיי שרה
וישב
וארא
תרומה
ויקרא
במדבר
חוקת
נח
ויצא
ויגש
בשלח
תצוה
צו
בהר סיני
בלק
לך לך
וישלח
שמות
משפטים
פקודי
מצורע
בהר סיני
קורח