בית ספר “קשת” הוקם ביוזמת קבוצת הורים ממזכרת בתיה, בשיתוף המועצה המקומית ומשרד החינוך. בבית הספר הקהילתי מתחנכים יחד תלמידים ממשפחות חילוניות ודתיות, המעוניינות בחינוך משותף, תוך חיבור לתרבות היהודית על פירושיה השונים, ולערכי הציונות והדמוקרטיה.

חזון בית הספר מבוסס על השאיפה ליצירת חברה משותפת אשר בה נשמר ומתגבש ייחודה של כל קבוצת זהות תוך דיאלוג שוויוני ומכבד. כלל באי בית הספר – תלמידים, הורים וצוות חינוכי מייצגים קשת של דעות והשקפות; חלקם רואים את המורשת היהודית כמקור השראה תרבותי היסטורי וערכי, ואילו אחרים קובעים את אורחות חייהם עם מחויבות עמוקה להלכה היהודית.

בית הספר קיבל הכרה בשנת תשפ”ב כבית ספר מכיל, הכרה המתיישבת עם תפיסת העולם שלנו הדוגלת בהכלה ומגוון. בבתי הספר המכילים לומדים יחד תלמידים עם ובלי צרכים מיוחדים, בקהילה אחת משותפת. תכנית הלימודים הייחודית שלנו מבוססת על ערכים משותפים והיכרות מעמיקה עם ארון הספרים היהודי תוך שימת דגש על סובלנות, מעורבות חברתית גבוהה- בתוכן ובמעשה, לצד ערכים, שאיפה למצוינות ופתיחות לחדשנות.

בנוסף למודל קבוצות הזהות הייחודי משולבים בבית הספר עקרונות חינוכיים הנגזרים מתוך הראייה הפדגוגית של עמותת מיתרים אשר מלווה את הצוות החינוכי בבניית תוכניות לחינוך המשלב.

קריאה יחפה – קריאה יחפה מניחה את הטקסט (מכל סוג שהוא) כבסיס אחיד ללימוד משותף והיא הופכת את הטקסט לידע מחולל. בהתייחסות הראשונית של התלמיד אל הטקסט ללא תיווך המורה, הקריאה היחפה משמשת כמיומנות משמעותית להתמודדות עם טקסט, הבעת עמדה אינדיווידואלית מנומקת, והיא גם מחייבת הקשבה ורפלקטיביות בעקבות השיח שעולה בהבעת הדעות השונות בכיתה.

ריבוי הקולות הוא למעשה מהות הפלורליזם. עצם הלימוד המשותף בכיתה מחייב את המחנך ליצור מרחב המאפשר שיח ומעודד חשיבה ביקורתית והבעת עמדה אישית לצד הקשבה והפנמה של דעת הזולת. ריבוי הקולות הכרחי גם בתוך הצוות החינוכי, וקהילת ההורים והוא מתאפשר על ידי הבאת התייחסויות שונות והתנסות בחוויות שונות סביב נושא מסוים.

רלוונטיות – שאלת הרלוונטיות הכרחית ליצירת החיבור בין הילד לתוכן ולחוויה. כדי לאפשר הטלת ספק, ביקורתיות והבעת דעות מגוונות צריכה להיות הלימה בין התכנים והחוויות שמובאים לכיתה ובין נפשם ואורח חייהם של התלמידים. בשאלת הרלוונטיות באים לידי ביטוי מאפייני הגיל, תחומי העניין , אורח החיים של התלמידים ועוד.  כל אילו יאפשרו לתלמיד להתייחס אל הנלמד כאל שלו וליצור חיבור אישי מתוך עולמו אל הנלמד בכיתה ויקנה לו את האפשרות להשליך מעולם הלימוד אל עולם המעשה החברתי, ערכי קהילתי המקיף אותו.

יום חינוכי בבית הספר נפתח בשעה הראשונה של היום מתחלקים התלמידים, על פי בחירת משפחתם, לקבוצת מפגש- בה נערך שיח שחרית, ולקבוצת תפילה- בה נערכת תפילה מסורתית.

כמו כן בשעות אחדות משעות היום, התלמידים מתפצלים לקבוצות הזהות, ולומדים בהם תכנים אחרים, או תכנים משותפים מנקודת מבט שונות, וזאת בכדי להעניק לתלמידים את זהותם העצמית ואת שייכותם הקבוצתית, תוך בניית אווירה שבה ניתן יהיה להשמיע ולשמוע מגוון של קולות, המשתלבים במסגרת אחת.

בכל יתר היום לומדים התלמידים יחד. כולל כמובן שעות הקשורות ביהדות- תוך בניית אווירה שבה ניתן יהיה להשמיע ולשמוע מגוון קולות, המשתלבים במסגרת אחת.

בית הספר פתוח לכלל ילדי מזכרת בתיה, בשאיפה לאיזון בין מספר התלמידים בשתי קבוצות הזהות: “קבוצת התפילה” ו”קבוצת המפגש”.

קישור לאתר בית הספר