קהילת קשת - גני ילדים
קהילת קשת - גני ילדים
קהילת קשת - גני ילדים
קהילת קשת - גני ילדים
קהילת קשת - גני ילדים
קהילת קשת - גני ילדים

גני קשת מיועדים לגלאי טרום חובה וחובה ופועלים על פי מודל ייחודי המושתת על עקרונות החינוך המשולב לדתיים וחילונים. בכל גן עובדות מנהלת הגן, גננת משרד החינוך ואשת צוות נוספת מקבוצת השייכות השניה מטעם העמותה. מרבית היום הילדים לומדים ונהנים יחדיו מלבד שעת הבוקר בה ילדי הגן מתפצלים לשתי קבוצות: קבוצת התפילה וקבוצת המפגש. בשעת הפיצול ילדי התפילה מתפללים ולומדים ביאור תפילה, תורה, דינים ומתחנכים לאורח חיים הלכתי בעוד שקבוצת המפגש לומדת על זהותה היהודית חילונית הרואה את היהדות כתרבות.