לגני קשת מגיעים ילדים בגילאי טרום חובה וחובה ממשפחות דתיות חילוניות ומסורתיות, המבקשות לחנך את ילדיהם על  עולם ערכים יהודי פלורליסטי המקבל את האחר מתוך קבלה אמיתית וכבוד לדרכו של כל אחד. בכל אחת מקבוצות הזהות באים הערכים לביטוי בדרך אחרת.

בכל גן משולבות מחנכת דתית, מובילה לקבוצת התפילה, וגם מחנכת חילונית, מובילה לקבוצת המפגש. הבוקר בגן מתחיל במפגש משותף ולאחר מכן מתחלקים לקבוצות הזהות: קבוצת תפילה וקבוצת מפגש.

בקבוצת התפילה: תפילת בוקר ולימוד תכנים הקשורים לעולם היהודי-הלכתי: הלכה, משנה, לימוד ופעילות לקראת חג, פיוט, תפילה חדשה ועוד. התפילה נלמדת בהדרגה, החל ממשמעות התפילה, עיסוק במשמעות של הודיה  והכרת הטוב, ודרך מהות המילים והברכות תוך התקדמות בהתאם למעגל השנה העונות והחגים. . נקודת המבט היא תורנית.

במקביל בקבוצת המפגש: פתיחת בוקר טקסית, שיחה, לימוד ממגוון תכני הזהות היהודית-חילונית: לימוד ופעילות לקראת חג, שירה וספרות עברית, משלים ופתגמים, סיפורי עמים, נקודת המבט היא תרבותית, ישראלית ואוניברסלית.

במהלך היום הילדים לומדים ומבלים יחדיו בהתאם לתוכנית הליבה  בגיל זה, בלמידה המשותפת מקפידים לציין כי המצוות והמנהגים מקובלים על חלק מהמשפחות והילדים ומביאים דוגמאות גם לאורחות החיים במשפחות חילוניות ומסורתיות. בנקודות שונות במהלך היום כגון תפילה/מפגש, נטילת ידיים/שטיפת ידיים ברכות וכו… יש מתן ביטוי למנהגים הייחודיים של כל אחת מקבוצת הזהות.

כך גם סביב החגים מתקיים שיח משותף וגם נפרד בשעות הבוקר העוסק במהות החג במצוות ובמנהגים השונים בהתאם לנקודת המבט של כל קבוצה ולפעמים מתקיים שיח משותף שבו יש עיסוק בשונות ובהכרות עם המנהגים השונים או נקודות המבט של הקבוצות השונות.

בנוסף, לומדים בגן גם סיפורי תורה אגדות חז”ל, פרשת השבוע, ערכים יהודיים, ישראלים ואוניברסליים. השאיפה הינה שכל ילדי הגן יהיו חשופים לעולם התוכן היהודי ולערכים שלו וירגישו שווים בקשר שלהם לעולם זה תוך מתן מקום וכבוד לדרכו של כל אחד. תפיסת העולם בקשת מתבססת על הרצון לחדד ולחזק את קבוצות הזהות השונות. כל קבוצה מקבלת מענה לצרכים שלה  לצד הכרות מעמיקה עם האחר סובלנות וכבוד לדרכו ומה שיש ללמוד ממנו.

דמות הבוגר אליו אנחנו שואפים הינו בוגר המזוהה עם אורחות החיים ועולם הערכים שהביא מהבית, פתוח וסקרן להכיר ולהעמיק דרך חיים זו יחד עם הכרות מעמיקה ובעל כלים להתמודדות עם ריבוי קולות ומורכבות שאנו פוגשים בחיי היומיום, בוגר בעל יכולות הכלה, רגישות לאחר, סובלנות לדעות שונות ועשיר בידע ובהכרות עם נקודות מבט שונות.