קהילת קשת - העמותה

בשנת 2008 הוקמה עמותת קשת מזכרת בתיה על מנת לנהל את חיי קהילה ומוסדות החינוך ביחד. חברי העמותה מתכנסים לבחירת וועד העמותה, ועדת ביקורת, ושותפים בהכרעת נושאים מהותיים וקביעת המדיניות המרכזית שלה.

עיקר משימותיה של העמותה:

  • שותפות בניהול מערכת היחסים בין העמותה לבין בית הספר והגנים, הרשויות וגופי סמך נוספים, כולל הובלת תהליכי הבניית מערכות החינוך העתידיות.
  • הוצאה לפועל של מדיניות ועד העמותה, כולל אחריות לתכנון וניהול תקציב ולניהול משאבי אנוש, דווח ובקרה.
  • פיתוח שותפויות אסטרטגיות, איגום וגיוס משאבים.
  • ליווי של צוותי העבודה של הקהילה.

כתובת למשלוח דואר: עמותת קשת מזכרת בתיה (ע.ר. 58-048402-0) – ת"ד 1635, מזכרת בתיה 7680400

טלפון/פקס במשרד- 08-9105370  וניתן ליצור קשר גם בדוא"ל לכתובת המייל של העמותה keshetmb@gmail.com