קהילת קשת - חזון חינוכי

בבית הספר ובגנים מתחנכים יחד תלמידים ממשפחות חילוניות ודתיות, המעוניינות בחינוך משותף, תוך חיבור לתרבות היהודית על פירושיה השונים, ולערכי הציונות והדמוקרטיה.
החזון החינוכי מבוסס על השאיפה ליצירת חברה משותפת, שבה נשמר ומתגבש ייחודה של כל קבוצת זהות, תוך דיאלוג שוויוני ומכבד.
ילדי הגנים, תלמידי בית הספר, ההורים והצוות החינוכי מייצגים קשת של דעות והשקפות; חלקם רואים את המורשת היהודית כמקור השראה תרבותי היסטורי וערכי, ואילו אחרים קובעים את אורחות חייהם עם מחויבות עמוקה להלכה היהודית.  הרישום למוסדות החינוך של קשת מזכרת בתיה נעשה תוך איזון מספרי בין דתיים וחילונים.
את התוכנית החינוכית במוסדות קשת מזכרת בתיה מלווה רשת "מיתרים" לחינוך משלב.