קהילת קשת - מי אנחנו

“קשת מזכרת בתיה” היא קהילה עירונית השואפת לקיים חיי שיתוף פעילים בין דתיים לחילונים. הרעיון שעומד בבסיס הקהילה הוא “לחיות ולחנך ביחד”. מוסדות החינוך של הקהילה, הכוללים גני ילדים ובית ספר, פועלים ברוח החינוך המשלב שבו לומדים זה לצד זה ילדים דתיים וחילונים. חיי הקהילה מאורגנים סביב לוח השנה היהודי ומבטאים את ערכיה במגוון אירועים תרבותיים, טקסים ומפגשי שיח.

בקהילה צוותי מתנדבים רבים שמובילים את פעילותה ומגשימים את חזונה. בין אלו ניתן למנות את הנהגת ההורים הבית ספרית, ועד העמותה, צוות תרבות, צוות עזרה הדדית, צוות עיתון הקהילה “ודברת בם”, צוות בית מדרש ונוספים.