החינוך שהתקיים בארץ במשך שנים רבות הוא חינוך מגזרי, גנים ובתי ספר נפרדים לחילוניים, לדתיים לחרדיים ומספר בתי ספר ייחודיים בכמה תחומים שונים.

תופעת בתי הספר המשותפים לדתיים וחילוניים ההולכת וצוברת תאוצה מעידה על תופעה שמתקיימת בעשור האחרון ובה יותר ויותר ישראלים לא מוצאים את עצמם באף אחת מהקטגוריות באופן מובהק ומחפשים מסגרת שיוכלו לחיות איתה בשלום.

  • חילוניים המחפשים חשיפה גדולה של ילדיהם לעולם ערכים משמעותי והיכרות מעמיקה יותר עם ארון הספרים.
  • דתלש”ים – שבחרו דרך אחרת אבל מתקשים להפרד מעולם הערכים שעליו התחנכו בחינוך הדתי ומחוויה שעשויה לתרום להעשרת עולמם של ילדיהם
  • יותר ויותר משפחות מעורבות בהן אחד מבני הזוג דתי ואחד חילוני זקוקים למערכת שתוכל לתת לילדיהם מעטפת שתכיל את שתי נקודות המבט שהם פוגשים בבית.
  • דתיים “על הרצף” שמתקשים להשתלב במערכת החינוך הדתית.
  • דתיים שמקפידים על אורח החיים דתי ויחד עם זאת מחפשים את דרכם האישית ומתקשים להשלים עם החינוך בבתי ספר הממלכתיים דתיים
  • משפחות שחוזרות מרילוקישן עם חווית חינוך משותף לדתיים וחילוניים ששנתה את נקודת המבט שלהם.

כל אלה ועוד הינם דוגמאות למנעד רחב של משפחות המחפשות מענה לצורך שהולך ומתגבר, יחד עם השינויים בקרב הצעירים שכבר לא מקבלים נורמות שהתקבלו כדבר מובן ולא מקבלים את התבניות ואת תופעת העדר אלא מחפשים את דרכם הייחודית.

בחלק מתי הספר המשלבים מתקיים מודל ייחודי הפועל על פי עקרון “ביחד ולחוד” המאפשר לכל קבוצת זהות להתחנך על פי השקפת עולמה ואורחות חייה.

חזון בתי הספר כאלה מבוסס על השאיפה ליצירת חברה משותפת אשר בה נשמר ומתגבש ייחודה של כל קבוצת זהות תוך דיאלוג שוויוני ומכבד.

במוסדות אלה הלימוד המשותף הינו אמצעי אמצעי ולא מטרה. מעבר לרצון ליצור חברה משותפת ולחולל תיקון בחברה הישראלית, ישנה שאיפה לחנך את התלמידים להיות לבוגרים הסובלניים לדעותיהם של אחרים, המסוגלים לראות צדדים שונים של אותה בעיה, הרגילים לחדד את השקפותיהם ולהתנסח ברהיטות והרואים עצמם מחויבים לעשייה שתחולל שינוי חיובי בחברה.

חזון בית הספר מבוסס על עיקרון “ריבוי הקולות” המאפשר וקורא לחשיפה למגוון דעות, מקורות ושיטות הוראה. ב”קשת” מאמינים כי בבית הספר – כמו גם בחברה הישראלית – אפשר וניתן להכיל קולות משותפים יחדיו: של התלמידים והמורים, של מקורות הלימוד ושיטות ההוראה, של דעות שונות, של מנהגים שונים ועוד. “ריבוי הקולות” בא לידי ביטוי בתכנית לימודים ייחודית ובתכנית חברתית עשירה. כך לדוגמא מתקיימים שיעורים משותפים במסגרת בתי מדרש, שיעורי פרשת שבוע ודיון משותף בתכנים מגוונים. בית הספר פונה למשפחות המאמינות באידאל החינוך המשלב, הקורא לחיים משותפים “לחיות ולהתחנך ביחד”.

בבית הספר מתקיימות שתי קבוצות ללימודי יהדות: קבוצת המפגש וקבוצת התפילה . בית הספר מקפיד על העמקת הזהות האישית והייחודית של כל תלמיד, על פי אורח החיים המתקיים בביתו ועל פי השתייכותו לקבוצת הזהות. תכנית הלימודים הייחודית מדגישה את הסובלנות ומבוססת על הכרות מעמיקה עם ארון הספרים היהודי תוך שימת דגש על מעורבות חברתית גבוהה- בתוכן ובמעשה, לצד ערכים, שאיפה למצוינות ופתיחות לחדשנות. 

החינוך המשתף והחשיפה לריבוי קולות מרחיב את נקודת המבט, מעשיר את עולמם של הילדים, ויציאה מהאוטומט, העמקה ובירור של מי אנחנו? למה אנו פועלים כך? 

פיתוח יכולות הכלה, סובלנות וקבלת האחר ויותר מכל מפתח יכולת להתמודד עם מורכבות.

לפרטים והרשמה